ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش و مالی

این بخش مربوط به واحد فروش و مالی میباشد

 واحد پشتیبانی طراحی وب سایت

این بخش مربوط به واحد پشتیبانی طراحی وب سایت میباشد

 واحد پشتیبانی هاست و سرور

این بخش مربوط به واحد پشتیبانی هاست و سرور میباشد

 واحد پشتیبانی دامنه

این بخش مربوط به واحد پشتیبانی دامنه میباشد

 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات

این بخش مربوط به رسیدگی به شکایات و پیشنهادات مشتریان میباشد