مرکز آموزش

مقالات

 A-دومین (دامنه) چیست؟

رای داشتن سایت شما باید دومین (دامنه) داشته باشید. دومین (دامنه) در واقع نام سایت شما می باشد....

 B-حروف مجاز برای ثبت دامنه کدامند؟

قوانین انتخاب نام دامنه لاتین (com, net, org, ir و ...)ثبت دامنه قوانین خاص خود را دارد. استفاده...

 C-شناسه ایرنیک چیست؟

شناسه ایرنیک چیست؟برای ثبت دامنه IR باید در سایت nic.ir شناسه ایرنیک بسازید. پس از تکمیل یکی از...

 whois-D چیست؟

whois از دو کلمه who و is تشکیل شده و به معنای چه کسی می باشد.در دنیای هاستینگ این واژه اغلب برای...