مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن A - فضا 200 مگابایت -

فضا: 200 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
نوع هارد: SSD سرعت بالا
محل سرور: آلمان
کنترل پنل: Cpanel

پلن B - فضا: 500 مگابایت -

فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
نوع هارد: SSD سرعت بالا
محل سرور: آلمان
کنترل پنل: Cpanel

پلن C - فضا 1000 مگابایت -

فضا: 1000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
نوع هارد: SSD سرعت بالا
محل سرور: آلمان
کنترل پنل: Cpanel

پلن D - فضا 2000 مگابایت -

فضا: 2000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
نوع هارد: SSD سرعت بالا
محل سرور: آلمان
کنترل پنل: Cpanel

پلن E - فضا 3000 مگابایت -

فضا: 3000 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
نوع هارد: SSD سرعت بالا
محل سرور: آلمان
کنترل پنل: Cpanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.47.248) وارد شده است.